[scroll down for English]

KONKURS MIĘDZYNARODOWY

Konkurs na identyfikację wizualną Muzeum Getta Warszawskiego

INTERNATIONAL COMPETITION

Competition for the visual identification of the Warsaw Ghetto Museum

.

Kontekst

Muzeum Getta Warszawskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) ogłaszają międzynarodowy, dwuetapowy konkurs na identyfikację wizualną.

Nagrodą w konkursie jest zamówienie opracowania projektu i wdrożenia identyfikacji wizualnej Muzeum. Wartość zamówienia (nagrody): 35 000 PLN.

Konkurs jest wydarzeniem prestiżowym. Udział w nim umożliwia projektantom z całego świata włączenie się w budowanie pamięci warszawskiego getta.

Context

Warsaw Ghetto Museum in cooperation with The Association of Professional Polish Graphic Designers announce an international Visual Identity Competition, that will be carried out in two stages.

The main prize is a commision for creating and implementing a visual identification for the Museum. The value of the commision (main prize): 35 000 PLN.

The competition has a prestigious character. It allows designers from all over the world to take part in building memory of the Warsaw ghetto.

1.

Wyniki I etapu

Do II etapu konkursu na Identyfikację Wizualną Muzeum Getta Warszawskiego zakwalifikowano 6 studiów/projektantów.

Są to:

DADADA Studio (Litwa)

Francesco Ciampa (Włochy)

FUTU (Polska)

Little Greta (Czechy/Wielka Brytania)

Redkroft (Polska)

The Codeine (Polska)

 

W Jury zasiedli:

Dobromiła Skalska (MGW)

Tomasz Kaliński (MGW)

Jacek Młynarczyk (MGW)

Olena Pianovska (STGU)

Bożena Cichecka (STGU)

The results of the first stage

Six studies/designers were qualified to the second stage of the Competition for the visual identification of the Warsaw Ghetto Museum.

These are:

DADADA Studio (Lithuania)

Francesco Campa (Italy)

FUTU (Poland)

Little Greta (Czech Republic/UK)

Redkroft (Poland)

The Codeine (Poland)

 

The Jury was composed of:

Dobromiła Skalska (WGM)

Tomasz Kaliński (WGM)

Jacek Młynarczyk (WGM)

Olena Pianovska (STGU)

Bożena Cichecka (STGU)

2.

Wyniki II etapu konkursu

W II etapie wybrane studia / projektanci zostali poproszeni o przygotowanie logotypu i materiałów dodatkowych. Na ich podstawie wybrana została identyfikacja dla Muzeum Getta Warszawskiego

Prace finałowe oceniła Kapituła konkursu w składzie:

Małgorzata Naimska, wice dyrektor Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy;

Barbara Schabowska, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza

Philippe Boulakia, projektant, wykładowca Bezalel Academy of Arts and Design w Jerozolimie

prof. Sławomir Kosmynka, projektant, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi

Albert Stankowski, dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.

 

Za zwycięską koncepcję uznano pracę studia DADADA z Litwy.

 

Wszystkie prace finałowe zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie plenerowej wiosną 2020 roku.

Second Stage

In the second stage selected designers/studios have prepared initial concepts of WGM visual identity, based on which, the Competition Chapter selected the winner.

The final works were rated by the Competition Chapter consisting of:

Małgorzata Naimska, assistant director of the Culture Bureau of the Capital City of Warsaw

Barbara Schabowska, director of the Adam Mickiewicz’s Institute

Philippe Boulakia, designer related to Bezalel Academy of Arts and Design Jerusalem

prof. Sławomir Kosmynka, designer related to the Academy of Fine Arts in Łódź

Albert Stankowski, director of the Warsaw Ghetto Museum

 

The winning project was prepared by DADADA Studio from Lithuania.

 

All final works will be presented at the post-competition outdoor exhibition in spring 2020.

3.

Terminy

Nadsyłanie portfolio: 11.10.2019

Wyniki I etapu: 21.10.2019

Termin nadsyłania prac w II etapie: 15.11.2019

Rozstrzygnięcie konkursu: 21.11.2019

Deadlines

Portfolio review: 11.10.2019

Announcement of the winners of the first stage:  21.10.2019

Deadline for the concept works in second stage: 15.11.2019

Winner announcement: 21.11.2019

Pliki do pobrania / PL

Pliki
do pobrania / PL

pobierz pakiet materiałów w ZIP, zawierający Regulamin, Załączniki do Regulaminu (Brief), Umowę dla Twórcy

Downloads / EN

download the zipped materials, containing  Regulations, Attachments to the Regulations (Brief), Contract for the Winner

Zgłoś się
do konkursu

Wypełnij poniższy formularz. Prześlij swoje portfolio (max. 30 MB) lub wklej link do pobrania z WeTransfera.

Join
competition

Fill the form below. Upload your portfolio (max. 30 MB) or paste a WeTransfer download link.

Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął 11.10.2019.

Muzeum Getta Warszawskiego
Warsaw Ghetto Museum

ul. Zielna 39
00–108 Warszawa

© 2019

Muzeum Getta Warszawskiego

Muzeum Getta Warszawskiego
Warsaw Ghetto Museum

ul. Zielna 39
00–108 Warszawa