[scroll down for English]

KONKURS MIĘDZYNARODOWY

Konkurs na identyfikację wizualną Muzeum Getta Warszawskiego

INTERNATIONAL COMPETITION

Competition for visual identity Warsaw Ghetto Museum

.

Kontekst

Muzeum Getta Warszawskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) ogłaszają międzynarodowy, dwuetapowy konkurs na identyfikację wizualną.

Nagrodą w konkursie jest zamówienie opracowania projektu i wdrożenia identyfikacji wizualnej Muzeum. Wartość zamówienia (nagrody): 35 000 PLN.

Konkurs jest wydarzeniem prestiżowym. Udział w nim umożliwia projektantom z całego świata włączenie się w budowanie pamięci warszawskiego getta.

Context

Warsaw Ghetto Museum in cooperation with The Association of Professional Polish Graphic Designers announce an international Visual Identity Competition, that will be carried out in two stages.

The main prize is a commision for creating and implementing a visual identification for the Museum. The value of the commision (main prize): 35 000 PLN.

The competition has a prestigious character. It allows designers from all over the world to take part in building memory of the Warsaw ghetto.

1.

Zgłoś swoje portfolio

Nadsyłanie portfolio: 11.10.2019
Wyniki I etapu: 21.10.2019
Termin nadsyłania prac w II etapie: 15.11.2019
Rozstrzygnięcie konkursu: 21.11.2019

Porftolio review

Deadline for sending portfolios: 11.10.2019
Announcement of the winners of the first stage:  21.10.2019
Deadline for the preparation of the initial concepts in the second stage: 15.11.2019
Winner announcement: 21.11.2019

2.

II Etap

W II etapie wybrane studia / projektanci zostaną poproszeni o przygotowanie logotypu i materiałów dodatkowych. Na ich podstawie wybrana zostanie identyfikacja dla Muzeum Getta Warszawskiego

Second Stage

In the second stage selected designers/studios will have to prepare initial concepts of WGM visual identity, based on which, the Competition Chapter will select the winner.

3.

Terminy

Nadsyłanie portfolio: 11.10.2019

Wyniki I etapu: 21.10.2019

Termin nadsyłania prac w II etapie: 15.11.2019

Rozstrzygnięcie konkursu: 21.11.2019

Deadlines

Portfolio review: 11.10.2019

Announcement of the winners of the first stage:  21.10.2019

Deadline for the concept works in second stage: 15.11.2019

Winner announcement: 21.11.2019

Pliki do pobrania / PL

Pliki
do pobrania / PL

pobierz pakiet materiałów w ZIP, zawierający Regulamin, Załączniki do Regulaminu (Brief), Umowę dla Twórcy

Downloads / EN

download the zipped materials, containing  Regulations, Attachments to the Regulations (Brief), Contract for the Winner

Zgłoś się
do konkursu

Wypełnij poniższy formularz. Prześlij swoje portfolio (max. 30 MB) lub wklej link do pobrania z WeTransfera.

Join
competition

Fill the form below. Upload your portfolio (max. 30 MB) or paste a WeTransfer download link.

Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął 11.10.2019.

Muzeum Getta Warszawskiego
Warsaw Ghetto Museum

ul. Zielna 39
00–108 Warszawa

© 2019

Muzeum Getta Warszawskiego

Muzeum Getta Warszawskiego
Warsaw Ghetto Museum

ul. Zielna 39
00–108 Warszawa